Function rocket::mtls::oid::asn1_rs::nom::number::complete::i128

source ยท
pub fn i128<I, E>(endian: Endianness) -> fn(_: I) -> Result<(I, i128), Err<E>>
where E: ParseError<I>, I: Slice<RangeFrom<usize>> + InputIter<Item = u8> + InputLength,
Available on crate feature mtls only.
Expand description

Recognizes a signed 16 byte integer

If the parameter is nom::number::Endianness::Big, parse a big endian i128 integer, otherwise if nom::number::Endianness::Little parse a little endian i128 integer. complete version: returns an error if there is not enough input data

use nom::number::complete::i128;

let be_i128 = |s| {
  i128(nom::number::Endianness::Big)(s)
};

assert_eq!(be_i128(&b"\x00\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x00\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07abcefg"[..]), Ok((&b"abcefg"[..], 0x00010203040506070001020304050607)));
assert_eq!(be_i128(&b"\x01"[..]), Err(Err::Error((&[0x01][..], ErrorKind::Eof))));

let le_i128 = |s| {
  i128(nom::number::Endianness::Little)(s)
};

assert_eq!(le_i128(&b"\x00\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07\x00\x01\x02\x03\x04\x05\x06\x07abcefg"[..]), Ok((&b"abcefg"[..], 0x07060504030201000706050403020100)));
assert_eq!(le_i128(&b"\x01"[..]), Err(Err::Error((&[0x01][..], ErrorKind::Eof))));