Function rocket::mtls::oid::asn1_rs::nom::number::complete::i24

source ยท
pub fn i24<I, E>(endian: Endianness) -> fn(_: I) -> Result<(I, i32), Err<E>>
where E: ParseError<I>, I: Slice<RangeFrom<usize>> + InputIter<Item = u8> + InputLength,
Available on crate feature mtls only.
Expand description

Recognizes a signed 3 byte integer

If the parameter is nom::number::Endianness::Big, parse a big endian i24 integer, otherwise if nom::number::Endianness::Little parse a little endian i24 integer. complete version: returns an error if there is not enough input data

use nom::number::complete::i24;

let be_i24 = |s| {
  i24(nom::number::Endianness::Big)(s)
};

assert_eq!(be_i24(&b"\x00\x03\x05abcefg"[..]), Ok((&b"abcefg"[..], 0x000305)));
assert_eq!(be_i24(&b"\x01"[..]), Err(Err::Error((&[0x01][..], ErrorKind::Eof))));

let le_i24 = |s| {
  i24(nom::number::Endianness::Little)(s)
};

assert_eq!(le_i24(&b"\x00\x03\x05abcefg"[..]), Ok((&b"abcefg"[..], 0x050300)));
assert_eq!(le_i24(&b"\x01"[..]), Err(Err::Error((&[0x01][..], ErrorKind::Eof))));